Current track

Title

Artist

Σύνοδος Κορυφής: Αύξηση αμυντικής ετοιμότητας ΕΕ – Κάλεσμα για άμεση ανθρωπιστική παύση στη Γάζα, επιτάχυνση της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία

Written by on 22/03/2024

Κοινοποίηση

Με αναφορές στην ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης, στο Μεσανατολικό και στο μεταναστευτικό το κείμενο συμπερασμάτων της πρώτης μέρας των εργασιών της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Όσον αφορά την Ασφάλεια και την Άμυνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να ενισχύσει τη συνολική αμυντική της ετοιμότητα ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αυξανόμενων απειλών και προκλήσεων. Επίσης απευθύνει κάλεσμα για άμεση ανθρωπιστική παύση στη Γάζα, έτσι ώστε να επέλθει βιώσιμη εκεχειρία, με τους 27 ηγέτες να ζητούν παράλληλα από το Ισραήλ να μην προχωρήσει στη χερσαία επίθεση στη Ράφα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να αυξήσει τη συνολική αμυντική της ετοιμότητα και ικανότητες ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις φιλοδοξίες της στο πλαίσιο των αυξανόμενων απειλών και προκλήσεων για την ασφάλεια αναφέρουν τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής για την Ασφάλεια και την Άμυνα.

Με βάση τη Διακήρυξη των Βερσαλλιών και τη Στρατηγική Πυξίδα, δεσμεύεται να μειώσει τις στρατηγικές της εξαρτήσεις και να κλιμακώσει τις δυνατότητές της.

Η ευρωπαϊκή αμυντική τεχνολογική και βιομηχανική βάση θα πρέπει να ενισχυθεί αναλόγως σε ολόκληρη την Ένωση. Η αύξηση της αμυντικής ετοιμότητας και η ενίσχυση της κυριαρχίας της Ένωσης θα απαιτήσουν πρόσθετες προσπάθειες, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, για:

α) εκπλήρωση της κοινής δέσμευσης για ουσιαστική αύξηση των αμυντικών δαπανών και επενδύσεις καλύτερα και ταχύτερα από κοινού.

β) βελτίωση της πρόσβασης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στη δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διερευνήσουν όλες τις επιλογές για κινητοποίηση χρηματοδότησης και να υποβάλουν έκθεση έως τον Ιούνιο. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καλείται να προσαρμόσει την πολιτική της για δανεισμό στην αμυντική βιομηχανία και τον τρέχοντα ορισμό των αγαθών διπλής χρήσης, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη χρηματοδοτική της ικανότητα.

γ) παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη και τις κοινές προμήθειες για την αντιμετώπιση κρίσιμων ελλείψεων δυνατοτήτων της ΕΕ, ιδίως σε στρατηγικούς παράγοντες, καθώς και για την πλήρη χρήση των συνεργειών μεταξύ των εθνικών και ευρωπαϊκών διαδικασιών αμυντικού σχεδιασμού.

 δ) να ενισχύσει τις συνεργατικές/κοινές αμυντικές επενδύσεις, από την έρευνα και την ανάπτυξη στο στάδιο του σχεδιασμού, στην εκβιομηχάνιση και τις κοινές προμήθειες και να βελτιώσει την προβλεψιμότητα, π.χ. μέσω πολυετών σταθερών συμβάσεων.

ε) να αυξήσει την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, την ευελιξία της και την ικανότητά της να αναπτύσσει και να παράγει καινοτόμα αμυντικά προϊόντα, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα και την εναλλαξιμότητα τους και διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητά τους στα κράτη μέλη.

στ) να ενθαρρύνει την περαιτέρω ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αμυντικής αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση, διευκολύνοντας την πρόσβαση στις αμυντικές αλυσίδες εφοδιασμού, ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, και μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

ζ) να ενισχύσει την ταχεία απόκριση και τον έγκαιρο εντοπισμό των σημείων συμφόρησης στις αλυσίδες εφοδιασμού για την αμυντική αγορά και να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία της ΕΕ δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

η) υποστήριξη πρωτοβουλιών για τη συνέχιση των επενδύσεων σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό για την αντιμετώπιση των επικρατουσών ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων στην αμυντική βιομηχανία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο, τον Ύπατο Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να προωθήσουν ταχέως τις εργασίες για την κοινή ανακοίνωση για μια ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική στρατηγική (EDIS). Καλεί επίσης το Συμβούλιο να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση τις εργασίες σχετικά με τη συνοδευτική πρόταση για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα αμυντικής βιομηχανίας (EDIP).

Τονίζεται ότι η εφαρμογή της Στρατηγικής Πυξίδας παραμένει βασικό στοιχείο για την αύξηση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρώπης και θα πρέπει να επιταχυνθεί. Η ικανότητα ταχείας ανάπτυξης της ΕΕ, η στρατιωτική κινητικότητα, οι ασκήσεις, η ενίσχυση της διαστημικής ασφάλειας, η αντιμετώπιση κυβερνο απειλών και υβριδικών απειλών και η αντιμετώπιση της χειραγώγησης και παρέμβασης ξένων πληροφοριών (FIMI) έχουν ιδιαίτερη σημασία από αυτή την άποψη.

Μια ισχυρότερη και πιο ικανή Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας θα συμβάλει θετικά στην παγκόσμια και διατλαντική ασφάλεια και είναι συμπληρωματική του ΝΑΤΟ, το οποίο παραμένει το θεμέλιο της συλλογικής άμυνας για τα μέλη του.

Υπογραμμίζεται τέλος ότι τα ανωτέρω δεν θίγουν τον ειδικό χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών και λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας όλων των κρατών μελών.

H ΕΕ και τα κράτη μέλη θα επιταχύνουν και θα εντείνουν την παροχή της απαραίτητης στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία

Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη θα επιταχύνουν και θα εντείνουν την παροχή της απαραίτητης στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία αναφέρουν τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει όλες τις πρόσφατες πρωτοβουλίες σχετικά με αυτό, συμπεριλαμβανομένης αυτής που ξεκίνησε από την Τσεχία για την επείγουσα προμήθεια πυρομαχικών για την Ουκρανία, η οποία θα επιτρέψει την ταχεία εκπλήρωση της δέσμευσης της ΕΕ να παράσχει ένα εκατομμύριο βλήματα. Τονίζεται επίσης ότι η Ουκρανία χρειάζεται επειγόντως συστήματα αεράμυνας, πυρομαχικά και πυραύλους.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την έγκριση της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με ένα ταμείο βοήθειας για την Ουκρανία, το οποίο διασφαλίζει τη συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διευκόλυνσης Ειρήνης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο να εργαστεί για την 8η δέσμη στήριξης για την Ουκρανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ειρήνης. Χαιρετίζει επίσης την αυξημένη ικανότητα της Αποστολής Στρατιωτικής Βοήθειας της ΕΕ (EUMAM).

Οι «27» εξέτασαν την πρόοδο σχετικά με τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα προς την κατεύθυνση των απροσδόκητων κερδών που προέρχονται από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας προς όφελος της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χρηματοδότησης στρατιωτικής υποστήριξης. Καλεί το Συμβούλιο να προχωρήσει τις εργασίες σχετικά με τις πρόσφατες προτάσεις του Ύπατου Εκπροσώπου και της Επιτροπής.

Η στρατιωτική υποστήριξη και οι δεσμεύσεις της ΕΕ για την ασφάλεια θα παρέχονται με πλήρη σεβασμό της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας όλων των κρατών μελών.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την έγκριση της 13ης δέσμης κυρώσεων. Ζητεί περαιτέρω βήματα για να αποδυναμωθεί η ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον επιθετικό της πόλεμο, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση των κυρώσεων. Η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων είναι απαραίτητη.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών, να ενισχύσουν τη δράση της ΕΕ και των κρατών μελών με τρίτες χώρες και να κλείσουν όλα τα κενά τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει την αποτροπή της παράκαμψης των κυρώσεων μέσω τρίτων χωρών και τη διασφάλιση της επιβολής τους, επίσης όσον αφορά τις θυγατρικές εταιρειών της ΕΕ στο εξωτερικό. Η πρόσβαση της Ρωσίας σε ευαίσθητα αντικείμενα και τεχνολογίες που σχετίζονται με το πεδίο μάχης πρέπει να περιοριστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό, μεταξύ άλλων με τη στόχευση οντοτήτων σε τρίτες χώρες που επιτρέπουν αυτήν την παράκαμψη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να προετοιμάσουν περαιτέρω κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας, της Βόρειας Κορέας και του Ιράν.

Οι ηγέτες καλούν τα τρίτα μέρη να σταματήσουν αμέσως να παρέχουν υλική υποστήριξη στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ανησυχεί εξαιρετικά για τις αναφορές ότι το Ιράν μπορεί να μεταφέρει βαλλιστικούς πυραύλους και σχετική τεχνολογία στη Ρωσία για χρήση κατά της Ουκρανίας αφού προμήθευσε το ρωσικό καθεστώς με μη επανδρωμένα οχήματα (UAV), τα οποία χρησιμοποιούνται σε ανελέητες επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού στην Ουκρανία. Εάν το Ιράν το έκανε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να απαντήσει γρήγορα και σε συντονισμό με τους διεθνείς εταίρους, μεταξύ άλλων με νέα και σημαντικά περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει σθεναρά τις συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη Ρωσία στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της απέλασης παιδιών. Απορρίπτει σθεναρά και δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσει τις παράνομες λεγόμενες «εκλογές» που οργάνωσε η Ρωσία στα προσωρινά κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη της Κριμαίας, της Σεβαστούπολης, του Ντόνετσκ, του Λουχάνσκ, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, ούτε τα αποτελέσματά τους.

Η Ρωσία και η ηγεσία της πρέπει να λογοδοτήσουν πλήρως για τη διεξαγωγή επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας και για άλλα σοβαρότερα εγκλήματα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, καθώς και για τις μαζικές ζημιές που προκλήθηκαν από τον πόλεμό της επισημαίνεται.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της θα συνεχίσουν τις εντατικές προσπάθειες παγκόσμιας προσέγγισης για να εξασφαλίσουν την ευρύτερη δυνατή διεθνή υποστήριξη για μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη και τις βασικές αρχές και στόχους της Φόρμουλας Ειρήνης της Ουκρανίας, με σκοπό μια μελλοντική Παγκόσμια Σύνοδο Ειρήνης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει τη στρατηγική σημασία της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Υπογραμμίζει την ανάγκη να βοηθηθεί η Ουκρανία να ανοικοδομήσει τη θέση της στις παραδοσιακές εξαγωγικές αγορές της, ιδίως στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Ταυτόχρονα, η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη στη Δημοκρατία της Μολδαβίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ως συνέπεια της επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και να ενισχύει την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας απέναντι στις αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες της Ρωσίας . Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τις διμερείς δεσμεύσεις των κρατών μελών να υποστηρίξουν την αποστολή εταιρικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPM) στη Μολδαβία προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του τομέα της ασφάλειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει επίσης να στηρίζει τη Γεωργία στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ως συνέπεια των ενεργειών της Ρωσίας να υπονομεύσει την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας καθώς και στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Μεσανατολικό: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί για άμεση ανθρωπιστική παύση που θα οδηγήσει σε βιώσιμη εκεχειρία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί για άμεση ανθρωπιστική παύση που θα οδηγήσει σε βιώσιμη εκεχειρία στα συμπεράσματα για τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, οι «27» προτρέπουν την ισραηλινή κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, η οποία θα επιδεινώσει την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση και θα αποτρέψει την επειγόντως αναγκαία παροχή βασικών υπηρεσιών και ανθρωπιστικής βοήθειας.

Επισημαίνεται επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει τον αποτροπιασμό του από την άνευ προηγουμένου απώλεια ζωών αμάχων και την κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση.

Υπενθυμίζει ταυτόχρονα τα προηγούμενα συμπεράσματά του, που καταδικάζουν τη Χαμάς με τον πιο έντονο τρόπο για τις βάναυσες και αδιάκριτες τρομοκρατικές επιθέσεις σε ολόκληρο το Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και ζητώντας άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων χωρίς καμία προϋπόθεση. Η ασφάλεια και η ευημερία τους προκαλούν σοβαρή ανησυχία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο να επιταχύνει τις εργασίες για την έγκριση περαιτέρω σχετικών περιοριστικών μέτρων κατά της Χαμάς. Οι ηγέτες ανησυχούν βαθύτατα για την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και τις δυσανάλογες επιπτώσεις της στους αμάχους, ιδίως στα παιδιά, καθώς και για τον επικείμενο κίνδυνο λιμού. Η πλήρης, ταχεία, ασφαλής και ανεμπόδιστη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας μέσω όλων των διαδρομών είναι απαραίτητη για την παροχή στον άμαχο πληθυσμό σωτήριας βοήθειας και βασικών υπηρεσιών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την Πρωτοβουλία «Αμάλθεια» που ανοίγει θαλάσσια οδό για επείγουσα βοήθεια από την Κύπρο στη Γάζα, η οποία συμπληρώνει τις χερσαίες διαδρομές που παραμένουν ο κύριος τρόπος παράδοσης των απαιτούμενων προμηθειών. Απαιτούνται επιπλέον χερσαίες διαδρομές και διαβάσεις.

Στα συμπεράσματα τονίζεται ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω μετακίνηση πληθυσμού και να παρέχεται ασφαλές καταφύγιο στον πληθυσμό ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πολίτες προστατεύονται ανά πάσα στιγμή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτρέπει την ισραηλινή κυβέρνηση να μην ξεκινήσει χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, η οποία θα επιδεινώσει την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση και θα αποτρέψει την επειγόντως αναγκαία παροχή βασικών υπηρεσιών και ανθρωπιστικής βοήθειας. Πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι αναζητούν σήμερα ασφάλεια από τις μάχες και πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια, αναφέρουν τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής.

Όλα τα μέρη πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει τη σημασία του σεβασμού και της εφαρμογής της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου της 26ης Ιανουαρίου 2024, η οποία είναι νομικά δεσμευτική. Οι παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου πρέπει να διερευνώνται διεξοδικά και ανεξάρτητα και να διασφαλίζεται η λογοδοσία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει τις εκθέσεις της Ειδικής Αντιπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών Πραμίλα Πάτεν με σοβαρή ανησυχία και εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τη σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια και μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ανεξάρτητες έρευνες σχετικά με όλες τις καταγγελίες για σεξουαλική βία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι οι υπηρεσίες που παρέχει η UNRWA στη Γάζα και σε ολόκληρη την περιοχή είναι ουσιαστικές. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει τα πρόσφατα μέτρα της ΕΕ και τη χρηματοδοτική στήριξη. Χαιρετίζει την ταχεία έναρξη εσωτερικής έρευνας και εξωτερικής επανεξέτασης από τον ΟΗΕ μετά τις σοβαρές καταγγελίες κατά 12 υπαλλήλων της UNRWA σχετικά με την υποτιθέμενη συμμετοχή τους στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Προσβλέπει στα αποτελέσματα της έρευνας και σε περαιτέρω αποφασιστική δράση από τον ΟΗΕ για τη διασφάλιση της λογοδοσίας και την ενίσχυση του ελέγχου και της εποπτείας.

Οι ηγέτες ζητούν την άμεση παύση της βίας στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, καθώς και για την εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης στους ιερούς τόπους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει σθεναρά τη βία εξτρεμιστών εποίκων. Οι δράστες πρέπει να λογοδοτήσουν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο να επιταχύνει τις εργασίες για την έγκριση σχετικών στοχευμένων περιοριστικών μέτρων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει τις αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης για περαιτέρω επέκταση των παράνομων εποικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και προτρέπει το Ισραήλ να ανακαλέσει αυτές τις αποφάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να εργάζεται εντατικά με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους για να αποτρέψει περαιτέρω περιφερειακή κλιμάκωση, ιδίως στον Λίβανο και την Ερυθρά Θάλασσα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί όλους τους παράγοντες, ιδίως το Ιράν, να απόσχουν από κλιμακωτικές ενέργειες. Χαιρετίζει την έναρξη της επιχείρησης «Ασπίδες» της ΕΕ για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας των ναυτικών στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Κόλπο του Άντεν και στην ευρύτερη περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε μια διαρκή και βιώσιμη ειρήνη που βασίζεται στη λύση των δύο κρατών. Οι Παλαιστίνιοι και οι Ισραηλινοί έχουν εξίσου δικαίωμα να ζουν με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ειρήνη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί όλα τα μέρη να απόσχουν από ενέργειες που υπονομεύουν την αρχή της λύσης των δύο κρατών και τη βιωσιμότητα ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Πηγή: ΕΡΤΝews, Ανταπόκριση: Ειρήνη Ζαρκαδούλα


Current track

Title

Artist