Current track

Title

Artist

EΡΙΟΤΕΚ: Αγώνας δρόμου για να αξιοποιηθεί για σχολεία και πράσινο

Written by on 16/01/2024

Κοινοποίηση

Στην αναγκαιότητα απόκτησης και αξιοποίησης οικοπέδου στο Ο.Τ. 425 του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής (πρώην ιδιοκτησίας ΕΡΙΟΤΕΚ) για λόγους δημοσίου συμφέροντος και για την κάλυψη των επιτακτικών σχολικών στεγαστικών αναγκών της Νέας Ιωνίας, αναφέρεται η δημοτική αρχή με επιστολή (διαβάστε το πλήρες κείμενο) που έχει αποδέκτες τους: Κτιριακές Υποδομές (ΚΤΥΠ Α.Ε), Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Π. Μανούρης: «Ο Δήμος Νέας Ιωνίας για δεκαετίες προσπαθεί να αποκτήσει το οικόπεδο της πρώην ΕΡΙΟΤΕΚ προκειμένου να καλύψει τις επιτακτικές ανάγκες του σε σχολικά κτίρια και στέγαση των μαθητών του. Το ακίνητο εκτάσεως 4.840 τ.μ. περίπου βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 425 του Δήμου Νέας Ιωνίας, αποτελούσε ιδιοκτησία της οικογένειας (κληρονόμων) Κωνσταντίνου Μήτση και περιήλθε σε αυτούς από την εταιρεία ΕΡΙΟΤΕΚ Α.Ε.

EΡΙΟΤΕΚ: Αγώνας δρόμου για να αξιοποιηθεί  για σχολεία και πράσινο

Η απόκτηση της παραπάνω ιδιοκτησίας προς αξιοποίησή της για κοινωφελείς σκοπούς ξεκίνησε τυπικά το έτος 1994, με τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που επιβλήθηκαν για λόγους δημοσίου συμφέροντος καθώς αποτελούσε και αποτελεί ελεύθερη έκταση πολύ μεγάλης σπουδαιότητας για το Δήμο. Ουσιαστικά από το έτος 1991 είχε διαπιστωθεί από το Δήμο η αναγκαιότητα απόκτησης χώρου για την ανέγερση σχολείων Νηπιαγωγείων , Δημοτικών και Γυμνασίου. Στο πλαίσιο αυτό έχει επιλεγεί από τότε το οικόπεδο στο Ο.Τ. 425 , το οποίο είναι μέχρι σήμερα ο πλέον κατάλληλος χώρος για την ανέγερση σχολείων. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε οι Δημοτικές Αρχές της Ιωνίας σε συνεργασία με εμπλεκόμενα Υπουργεία (Παιδείας κ.λ.π) και κρατικούς Φορείς (Νομαρχία, Περιφέρεια , ΟΣΚ κλπ) διαχρονικά διεκδικούν και επιμένουν στην απόκτηση του, δεδομένου ότι αποτελεί από τους ελάχιστους ελεύθερους χώρους στην πόλη και κατάλληλος για ανέγερση χώρων εκπαίδευσης και δημιουργίας ελεύθερων χώρων πρασίνου.

Με την απόκτηση του συγκεκριμένου χώρου αφενός θα υλοποιηθεί το ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους ελεύθερους χώρους πράσινου. Αφετέρου θα ικανοποιηθούν οι επιτακτικές στεγαστικές ανάγκες των μαθητών της πόλης μας με την ανέγερση νέων σχολικών δομών. Στην Ιωνία και σήμερα μαθητές και νήπια στεγάζονται σε container με όλες τις δυσμενείς συνέπειες που επέρχονται σε βάρος τους ζώντας καθημερινά σε τέτοιους χώρους. Δεν νοείται να υπάρχει αναξιοποίητος κατάλληλος χώρος μέσα στα όρια της πόλης ενώ οι μαθητές της Ιωνίας να κάνουν μάθημα σε ακατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας, ενώ επιπλέον να στερούνται ελεύθερου χώρου εκτόνωσης και διαλείμματος . Αυτή η δημόσια μαθητική στέγη που προσφέρεται, αμφισβητούμενης επάρκειας και καταλληλόλητας, με την σειρά της επιδρά αρνητικά στους μαθητές τόσο στην υλοποίηση των σκοπών της δημόσιας εκπαίδευσης όσο στην προσωπικότητα και τον ψυχισμό των παιδιών μας.

EΡΙΟΤΕΚ: Αγώνας δρόμου για να αξιοποιηθεί  για σχολεία και πράσινο

Από το έτος 1994 και στα χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι σήμερα ο χώρος της ΕΡΙΟΤΕΚ δεν περιήλθε στο Δήμο της Ιωνίας επειδή οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που επιβλήθηκαν δεν υλοποιήθηκαν καθώς προσβλήθηκαν νομικά οι διαδικασίες από τους ιδιοκτήτες και ακυρώθηκαν οι πράξεις επιβολής τους με αποφάσεις του Σ.τ.Ε. Η τελευταία ρυμοτομική απαλλοτρίωση που ισχύει σήμερα αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί είναι αυτή που επιβλήθηκε δυνάμει της υπ’αριθμ. 14410/2008 απόφασης του Νομάρχη Αθηνών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 19 Ιανουαρίου 2009. Με την παραπάνω απόφαση τμήμα οικοπέδου στο Ο.Τ. 425 χαρακτηρίστηκε ως χώρος σχολείων Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση αυτή και δημοσιεύεται μαζί της. Η ανωτέρω απόφαση είχε προσβληθεί από τους ιδιοκτήτες με αίτηση ακυρώσεως, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 2471/2018 απόφαση του Σ.τ.Ε , Ε’ Τμήμα , που απέρριψε την αίτησή τους και επικύρωσε την απόφαση της απαλλοτρίωσης».

Οι αποδέκτες καλούνται να συνδράμουν τη δημοτική αρχή: «προκειμένου να αποκτήσει ο Δήμος Νέας Ιωνίας τον χώρο της πρώην ΕΡΙΟΤΕΚ στο Ο.Τ. 425 ώστε αφενός να ικανοποιηθούν οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες στέγασης των μαθητών της πόλης με την ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων. Αφετέρου δε, να διασφαλιστούν και να δημιουργηθούν ελεύθεροι χώροι πρασίνου στην Νέα Ιωνία για να αυξήσει την ανθεκτικότητά της έναντι των κλιματικών απειλών, καθώς και να προστατευτεί και διασφαλιστεί η υγεία των πολιτών που κατοικούν και διαμένουν σε αυτή».

πηγη ερτ 


Current track

Title

Artist